Lightroom เป็นแอพที่ถ่าย+แต่งรูปไฟล์ RAW ได้ ทำให้บันทึกรูปเป็นไฟล์ต้นฉบับได้ หรือบันทึกเป็น JPG เพื่อนำไปอัพลงโซเชียลและใช้งานด้านอื่นๆ

วิธีบันทึกรูปภาพ

Lightroom Export Photo

  • กดปุ่มแชร์

สำหรับ Android ให้กดปุ่มเมนู (จุดสามจุด)

Lightroom Export Photo

เลือกว่าจะบันทึกภาพอย่างไร

  • บันทึกไปยังม้วนฟิล์ม – สำหรับบันทึกรูปลงแอพรูปภาพ
  • บันทึกไปยังไฟล์ – บันทึกรูปลงแอพไฟล์(สำหรับ iOS)
  • ส่งออกภาพดั้งเดิม – บันทึกรูปเป็นไฟล์ RAW

สำหรับตัวเลือกสุดท้าย รูปต้นฉบับต้องเป็นไฟล์ RAW เท่านั้น ถึงจะส่งออกเป็น RAW ได้

Lightroom Export Photo

ในกรณีที่บันทึกไฟล์รูปธรรมดา จะมีให้เลือกขนาด 2 แบบ

  • เล็ก 2048 = สำหรับอัพรูปลงโซเชียล
  • สูงสุดพร้อมใช้งาน = ไฟล์ภาพจะมีขนาดใหญ่ เหมาะกับไปทำงานด้านอื่นๆ เช่น การตัดต่อ การทำรายงาน ฯลฯ