หลังจากสมัครใช้งานเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาจะเป็นการเพิ่มภาพถ่าย ลบรูป และสร้างอลบั้ม เพื่อจัดระเบียบภาพถ่าย จะได้ค้นหาได้ง่ายๆ

วิธีเพิ่มรูปภาพ

Lightroom Basic Tone

  • กดปุ่มเพิ่มรูปถ่าย ถ้ากดปุ่มป้องจะเป็นการถ่ายภาพใหม่

Lightroom Basic manage image

เลือกรูปถ่าย (กดเลือกได้หลายรูป) เสร็จแล้วกดปุ่มเพิ่มรูปภาพ

วิธีสร้างอลบั้ม

ถ้ามีรูปเยอะ แนะนำให้สร้างอลบั้มไว้เลย จะทำให้ค้นหารูปได้ง่ายๆ ถ้ามีอลบั้มเยอะ ก็สร้างโฟลเดอร์ไว้เก็บอลบั้มได้อีก

Lightroom Basic manage image

  • กดปุ่ม (+) เลือก สร้างอลบั้ม

Lightroom Basic manage image

  • ตั้งชื่ออลบั้มแล้วกด ตกลง 

ถ้าจะเพิ่มรูปลงอลบั้ม ให้กดเปิดอลบั้มก่อน ส่วนวิธีเพิ่มรูปก็เหมือนเดิม

วิธีลบรูปภาพ

Lightroom Basic manage image

  • เปิดดูรูปภาพ กดปุ่มเมนู เลือก ลบ

วิธีลบรูป(หลายรูป)

Lightroom Basic manage image

  • อยู่ที่หน้าอลบั้ม ให้กดปุ่มเมนู เลือก ลบ

Lightroom Basic manage image

  • กดเลือกรูปที่ต้องการลบ ได้หลายรูป
  • กดปุ่มถังขยะ

ลบรูปแล้ว จะกู้คืนมาไม่ได้ คิดดีๆก่อนลบ