แอพ Snapseed แอพเดียวทำภาพให้สว่างได้หลายวิธี นี่เป็นเพียงสูตรหนึ่งเท่านั้น ด้วยการเพิ่มความสว่างจาก “เส้นโค้ง” และลดค่าไฮไลต์ ทำให้โทนผิวดูแปลก แต่มีความละมุน

โทนสว่างสูตรไฮไลต์ต่ำ

Snapseed Bright Tone 1

  • เข้าเมนู เครื่องมือ > เส้นโค้ง

Snapseed Bright Tone 1

  • เลือก ความสว่าง

Snapseed Bright Tone 1

  • เลื่อนจุดกลางขึ้น เพื่อเพิ่มความสว่าง
  • ลดจุดขวาสุดลงมา เพื่อลดไฮไลต์

การเพิ่มลดค่า เอาที่คิดว่าเหมาะสมแล้วกันนะ

Snapseed Bright Tone 1

  • เข้าเมนู เครื่องมือ > ภาพบุคคล

Snapseed Bright Tone 1

  • แนะนำให้เลือก แบบรวม 1 จะไม่กระทบกับโทนภาพโดยรวม

Snapseed Bright Tone 1