เวลาถ่ายรูปในอาคาร เช่น ห้องสมุด ห้องประชุม บางทีเราไม่ควรจะเปิดเสียงชัตเตอร์ รบกวนคนอื่น สำหรับผู้ใช้ X-T20 จะทำให้เบาเสียงลงได้

วิธีปิดเสียงชัตเตอร์

Fujifilm X-T20 Shutter Sound

  • เข้าเมนู ตั้งค่าการถ่ายภาพ > ชนิตชัตเตอร์

Fujifilm X-T20 Shutter Sound

  • เลือก ES ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

สำหรับ X-T20 เวลาถ่ายจริง จะไม่เงียบสนิท แต่เสียงชัตเตอร์จะเบาลง

แต่ถ้าใช้โหมดออโต้ จะมีเฉพาะ MS กลไก + ES อิเล็กทรอนิกส์ เหมือนจะผสมๆกัน แต่เอาเข้าจริงถ่ายรูปแล้วยังมีเสียงดังๆเหมือนเดิม

Facebook Comments