แอพ Lightroom มีเมนู “แบบเลือก” ใช้สำหรับแต่งแสงและสีเฉพาะจุด ซึ่งจะใช้เพิ่มความสว่างใบหน้าได้ มักใช้กับภาพแนวดาร์กหรือภาพถ่ายที่หน้าไม่โดนแสง

วิธีเพิ่มความสว่างใบหน้า

Lightroom Bright Face

  • เข้าเมนู แบบเลือก

Lightroom Bright Face

  • กดปุ่ม (+) เลือกวงกลม

Lightroom Bright Face

  • วงไปที่ใบหน้า และปรับรัศมีให้ใหญ่-เล็กได้ ตามความเหมาะสม
  • กดเมนู แสง และเพิ่มค่า การรับแสง จนกว่าใบหน้าจะสว่างขึ้นตามที่ต้องการ

Lightroom Bright Face

Facebook Comments