การโพสต์รูปภาพบน Facebook จะมีสองแบบ โพสต์ปกติจะใส่รูปเดียวหรือหลายรูปก็ได้ โพสต์เป็นอลบั้มเหมาะกับหลายรูป แต่มีข้อดีคือค้นหาง่าย

วิธีสร้างอลบั้มรูป Facebook

  • ก่อนจะโพสต์ ให้กดปุ่ม +อัลบั้ม

  • กด สร้างอัลบั้ม

  • ใส่ชื่ออลบั้ม รายละเอียดอื่นๆจะเพิ่มหรือไม่ก็ได้
  • กด บันทึก

  • กดปุ่มเพิ่มรูปภาพ
  • เลือกรูปได้หลายรูป
  • พร้อมแล้วกด แชร์ ได้เลย

Facebook Comments