Enlight Pixaloop แอพสำหรับทำภาพนิ่งให้เคลื่อนไหวได้ และบันทึกเป็นวิดีโอ ทำให้ความทรงจำช่วงนั้นกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

ดาวน์โหลดPixaloop เฉพาะ iPhone

Enlight-Pixaloop01

เปิดแอพมาตอนแรก ถ้ามีป๊อปอัพขึ้นมา ให้กด X ออกไป

ไปกด Continue จะเป็นสมัครจ่ายรายปีนะ

วิธีแปลงภาพนิ่งให้เคลื่อนไหว

Enlight-Pixaloop02

  • กดปุ่มเพิ่มรูป
  • กด New Project และเลือกรูปถ่าย
  • เปิดรูป และเข้าเมนู Animate

Enlight-Pixaloop03

  • Path เป็นการกำหนดทิศทางเคลื่อนไหว

เช่น ต้องการให้น้ำไหลลง ก็ลากเส้นลงมา

Enlight-Pixaloop04

  • Anchor ใช้ปักเขตแดน ไม่ให้ส่วนนั้นเคลื่อนไหว

Enlight-Pixaloop05

  • อีกวิธีคือใช้ Freeze ระบาย ส่วนนั้นก็จะไม่เคลื่อนไหวเช่นกัน

ถ้าไม่ปักเขตแดน หรือทำการฟรีซไว้ ภาพจะเคลื่อนไวมั่วไปหมด

ท้องฟ้าจำลอง

Enlight-Pixaloop06

  • สำหรับรูปถ่ายวิว ทำให้ภาพมีท้องฟ้าที่สวยงามได้โดยเข้าเมนู Sky

Enlight-Pixaloop07

  • เลือกแต่งได้เฉพาะท้องฟ้าที่สดใส อยากได้ท้องฟ้าโทนอื่นๆต้องจ่ายเงินเพิ่ม

ความเจ๋ง เมื่อกดเล่น ท้องฟ้าจะเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ

Enlight-Pixaloop08

การบันทึกวิดีโอ

  • กดปุ่มแชร์ (มุมขวาบน)
  • กด Export