กรณีที่กล้องฟูจิ X-A5 มีปัญหา หรือตั้งค่ามั่วๆไว้แล้วจำไม่ได้จะเปลี่ยนคืนย่างไร วิธีแก้ก็คือ รีเซ็ตกล้อง ทุกอย่างก็จะกลับไปเป็นเหมือนตอนซื้อกล้องมาใหม่

แต่หากปัญหาเกิดจากตัวเครื่อง ไม่ใช่โปรแกรม อาจจะต้องเอาไปตรวจสอบที่ศูนย์นะ

วิธีรีเซ็ตกล้อง X-A5

Fujifilm XA5 Reset

  • เข้าเมนู ติดตั้ง 1 เลือก รีเซ็ต

Fujifilm XA5 Reset

  • เลือก รีเซ็ตตั้งค่า จะเป็นการรีเซ็ตคืนค่าเดิมทั้งหมด

หากเลือก รีเซ็ตเมนูถ่ายภาพ จะคืนค่าเฉพาะในส่วนของเมนู

Fujifilm XA5 Reset

  • เลือก ตกลง แล้วกดปุ่ม OK