การเปลี่ยนสีวัตถุ/สิ่งของในรูป ด้วยแอพ Lightroom จะใช้เทคนิคการลบสีและย้อมสีใหม่ ในเมนูแบบเลือก สำหรับสมาชิกพรีเมี่ยมเท่านั้น

เทคนิคนี้ สำหรับสมาชิก Lightroom แบบพรีเมี่ยม

วิธีเปลี่ยนสีสิ่งของในรูปภาพ

  • เข้าเมนู แบบเลือก
  • กดปุ่ม (+) เลือกพู่กัน

ปรับค่าขนนก ให้เป็น 0

โดยกดปุ่มวงกลม(ตามภาพ) แล้วลากลงมาจนเหลือ 0

  • ระบายส่วนที่ต้องการให้เปลี่ยนสี
  • ถ้าระบายเกิน กดปุ่มยางลบ แล้วลบออก

  • เข้าเมนู สี ปรับค่า ความอิ่มของสี -100 

  • และปรับค่าสี โดยเลือกสีอะไรก็ได้