หลังจากที่แต่งรูป Lightroom เสร็จแล้ว จะนำสีที่ได้ไปใช้กับรูปอื่นๆ สามารถทำได้ 2 วิธี ถ้าใช้วิธีแรกไม่ได้ ให้ทำตามวิธีที่ 2 นะ

วิธีคัดลอกโทนสี (แบบง่าย)

Lightroom Copy Preset Tone

1. เปิดดูรูปที่แต่งเสร็จแล้ว

Lightroom Copy Preset Tone

2. เปิดดูรูปที่จะแต่ง กดที่เมนู ก่อนหน้า เลือก ทั้งหมดจากก่อนหน้านี้

Lightroom Copy Preset Tone

3. รูปภาพจะเปลี่ยนโทนสีทันที

และเราสามารถแก้ไข หากโทนสีที่ก็อปมามันไม่ค่อยดีเหมือนภาพแรก เป็นเพราะถ่ายรูปในสภาพแสงและสถานที่ต่างกัน

วิธีคัดลอกโทนสี (แบบละเอียด)

Lightroom Copy Preset Tone

  • เปิดดูรูปที่แต่งเสร็จแล้ว
  • กดปุ่มเมนู เลือก คัดลอกการตั้งค่า

Lightroom Copy Preset Tone

  • เราเลือกได้ว่า จะคัดลอกเฉพาะส่วนไหน หรือจะคัดลอกทุกอย่าง ให้กด ตกลง ได้เลย

Lightroom Copy Preset Tone

  • เปิดดูรูปที่จะแต่ง
  • กดปุ่มเมนู เลือก วางการตั้งค่า