มาดูอีกฟีเจอร์หนึ่งของแอพ Neon เป็นการใส่ข้อความ ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และมีเมนูยางลบ ช่วยให้ซ้อนข้อความไว้หลังตัวแบบได้

ดาวน์โหลดแอพ

แต่งรูปใส่ฟอนต์สีนีออน

  • เช้าเมนู TEXT
  • พิมพ์ข้อความที่ต้องการ

  • วางข้อความลงตำแหน่งที่คิดว่าใช่
  • ขยาย-หด ขนาดของข้อความได้

  • กดปุ่มจานสี เลือกสีที่ชอบ

  • กดปุ่มยางลบ ใช้ลบส่วนที่บังตัวแบบ