LUT คือฟิลเตอร์สำหรับแต่งรูป นำไปใช้ได้กับหลายๆโปรแกรม แอพมือถือบางตัวก็เอา LUT ไปใช้ได้ คนที่จะสร้าง LUT ได้ ต้องมีพื้นฐานการทำโทนสีอยู่พอควร

โปรแกรม Photoshop CC ก็สร้าง LUT ได้ โดยแต่งรูปจากเมนูฟิลเตอร์ แล้วส่งออกฟิลเตอร์เป็นรูปแบบของ LUT

วิธีสร้าง LUT

เริ่มต้นให้แต่งรูปจากเมนูฟิลเตอร์

มีให้เลือกหลายอย่าง เช่น Level, Hue, Color Balance, Photo Filter เป็นต้น

ใส่ฟิลเตอร์ได้หลายอัน จะใส่อะไรบ้างก็สุดแล้วแต่จินตนาการ

วิธีส่งออก LUT

หลังจากแต่งรูปเสร็จแล้ว

  • คลิกที่ File > Export > Color Lookup Tables

กรอกข้อมูล

  • Description = ชื่อฟิลเตอร์
  • Copyright = ชื่อเจ้าของผลงาน

ในส่วนของ Formats เป็นชนิดไฟล์ที่จะส่งออก จะส่งออกแค่อย่างเดียวก็ได้ แต่ถ้าเผื่อส่งออกไปใช้หลายๆโปรแกรม ก็ติ๊กเลือกหมดเลย

เสร็จแล้วคลิก OK

ไฟล์จะถูกเก็บไว้ ในโฟลเตอร์ที่ได้บันทึก

วิธีนำ LUT มาใช้งาน

LUT สร้างไว้แจกจ่าย หรือจะนำมาใช้เองก็ได้

  • คลิกปุ่มฟิลเตอร์ เลือก Color Lookup

ดูที่หน้าต่าง Properties

  • คลิกที่ 3DLUT File เลือก Load 3D LUT แล้วก็เลือกไฟล์ LUT อันไหนก็ได้