วิธีสร้างหน้ากระดาษ A4 ในโปรแกรม Photoshop สมัยนี้ ทำได้ง่ายไม่ต้องกำหนดค่าใหม่ แต่กดสร้างได้จากพรีเซ็ทที่อยู่ในโปรแกรม

วิธีสร้างหน้ากระดาษ A4

Photoshop cc A4

  • คลิก Create New
  • เลือก Print และ A4
  • หากจะทำงานเพื่อนำไปพิมพ์ ให้เปลี่ยน Color Mode เป็น CMYK Color 
  • พร้อมแล้วคลิก Create

Photoshop cc A4

ตอนนี้ก็ได้หน้า A4 เรียบร้อย เริ่มทำงานได้เลย