แม้ว่า Photoshop CC จะเป็นโปรแกรมระดับโปร แต่ใช้บีบหน้าได้ง่ายมากๆ และมีความเป็นธรรมชาติสูง ถ้าทำดีๆคนดูไม่รู้เลยว่ารูปนี้บีบหน้า

วิธีบีบหน้าให้เรียวด้วย Photoshop CC

Photoshop-retouch-face01

  • เข้าเมนู Filter > Liquify

Photoshop-retouch-face02

  • คลิกปุ่ม Face Tools
  • เอาเม้าส์ชี้ที่หน้า ขึ้นมาบริเวณรอบๆหน้า

Photoshop-retouch-face03

  • คลิกที่กรอบ แล้วดันเข้าข้างใน ใบหน้าจะผอมลง ..แต่ถ้าคลิกแล้วลากออกมา หน้าก็จะบานขึ้น

Photoshop-retouch-face04

อีกวิธี

  • ดูที่หัวข้อ Face Shape ปรับค่า Jawline และ Face Width
  • ให้ปรับเป็นค่าลบ ใบหน้าก็จะผอมลง

ตัวอย่างก่อน-หลัง

Photoshop-retouch-face08Photoshop-retouch-face07