การเปลี่ยนสีพื้นหลังด้วยเทคนิคนี้ เหมาะกับภาพถ่ายที่มีฉากหลังเป็นพื้นสีเรียบๆ และไม่ใช่สีขาวดำ ถ้าใช้แต่งรูปคนครึ่งตัวก็จะง่าย

วิธีเปลี่ยนสีพื้นหลัง

PicsArt-change-color-BG01

  • เข้าเมนู เครื่องมือ > สี

PicsArt-change-color-BG02

  • เลือก สีสัน และเลื่อนปรับค่าให้ได้สีที่ต้องก
  • กดปุ่มยางลบ (ข้างบน)

PicsArt-change-color-BG03

  • กดปุ่มรูปคน
  • และใช้ยางลบหรือพู่กัน ระบายบริเวณขอบให้เรียบร้อย

PicsArt-change-color-BG04