ถ้าต้องการกระดาษขนาดแผ่น A4 นำไปใช้งาน เช่น ทำปกพอร์ท หรืองานภาพทีต้องนำไปปริ๊นท์ต่อ ใช้แอพ PicsArt สร้างเองได้

เทคนิคนี้สำหรับ iOS เท่านั้น

วิธีสร้างหน้ากระดาษ A4

PicsArt-create-A4-01

  • กดปุ่ม (+) เลือก เลือกผืนผ้าใบ

PicsArt-create-A4-02

  • เลือก ซึ่งทำตามสั่ง

PicsArt-create-A4-03

กดหนด

  • ความกว้าง 2480
  • ความสูง 3508

PicsArt-create-A4-04

  • กดถัดไป

PicsArt-create-A4-05

  • กดถัดไป
  • เลือก บันทึกและแชร์ และกดบันทึกอีกครั้ง

หลังจากนั้นจะได้รูปภาพ เป้นแผ่นขาวๆโล่งๆอยู่ในคลังรูปภาพ ซึ่งอาจจะมองไม่เห็น ต้องกดเปิดดู