รูปแบบเอฟเฟค Glitch จะคล้ายๆกับวิดีโอเก่าๆ ภาพมันจะเหมือนถูกซ้อนกัน แอพ PicsArt แต่งเอฟเฟคนี้ได้ แต่ที่เหนือไปกว่านั้น เราแต่งเฉพาะส่วนที่เป็นฉากหลังได้

แต่งเอฟเฟค Glitch แอพ PicsArt

PicsArt-Glitch-effect-01

  • เข้าเมนู เอฟเฟค

PicsArt-Glitch-effect-02

  • เลือก ป็อป อาร์ต > Glitch
  • กดที่ฟิลเตอร์อีกครั้ง จะมีฟิลเตอร์ย่อยๆให้เลือกอีก รวมทั้งหมด 6 แบบ
  • กดปุ่มยางลบ (ข้างบน)

PicsArt-Glitch-effect-03

  • กดปุ่มรูปคน แอพจะลบเอฟเฟคที่อยู่บนตัวคนออกให้อัตโนมัติ

แต่ถ้าไม่ใช่รูปคน ให้ใช้ยางลบ ลบออกแทน

PicsArt-Glitch-effect-04