Pixlr เป็นแอพแต่วรูปง่ายๆ และฟรีทุกอย่าง รวมทั้งพิมพ์ข้อความบนรูปภาพ ใช้ได้ทั้งฟอนต์ไทยและอังกฤษ ข้อดีคือดึงฟอนต์จากระบบมาใช้ได้

ข้อต้องรู้

ของ Android ยังไม่มีวิธีติดตั้ง เจอแอพดีๆเดี๋ยวจะเขียนบอกภายหลัง

Download

แต่งรูปใส่ฟอนต์ด้วย Pixlr

Pixlr-font01

  • เข้าเมนูข้อความ

Pixlr-font02

  • พิมพ์ข้อความ ได้ทั้งไทยและอังกฤษ เสร็จแล้วกด Next

Pixlr-font03

  • จัดวางตำแหน่งข้อความ และขยายขนาดได้
  • เลือกฟอนต์

ฟอนต์จะดูยากหน่อย เพราะไม่บอกชื่อ ต้องกดสุ่มดูถึงจะเจอฟอนต์ที่ติดตั้ง

เมื่อเจอฟอนต์แล้ว แนะนำให้กดปุ่มหัวใจ มันจะบันทึกค่าไว้ ไม่ต้องเหนื่อยหาอีก

Pixlr-font05

  • ปรับความจางของฟอนต์ได้ จากแถบด้านล่าง

Pixlr-font04

  • เปลี่ยนสีฟินต์ได้ ที่เด็ดคือดูดสีจากรูปมาใช้เป็นสีฟอนต์ได้
  • เสร็จงานแล้วกด เครื่องหมายถูก และ done

Pixlr-font06