พูดถึงการทำเซนเซอร์ มันก็มีอยู่หลายแอพ แต่ส่วนตัวชอบ Pixlr ที่สุด เพราะมันปรับความละเอียดของเม็ดพิกเซลได้ และใช้ง่าย

ดาวน์โหลดแอพ

วิธีเซนเซอร์รูปภาพ

Pixlr Blur

  • เข้าเมนู photo แล้วกดเลือกรูปภาพ

Pixlr Blur

  • กดที่เมนูทีสอง แล้วเลือก Pixelate

Pixlr Blur

  • ระบายลงจุดที่ต้องการเซนเซอร์ ..แค่นี้จบงานได้เลย

Pixlr Blur

  • แต่ถ้าเม็ดพิกเซลมันใหญ่ไป กดที่ cell แล้วทำการลดขนาด

วิธีบันทึกรูปภาพ

  • กดที่ Done เลือก Save Image

Pixlr Blur