ในแอพ Polarr มีฟิลเตอร์ชื่อ Fujicolor ใช้แต่งโทนฟิล์มฟูจิ ให้ภาพดูสว่างๆ แต่ไม่ใสเหมือนภาพจากกล้องฟูจิสมัยใหม่นะ เพราะนี้เป็นโทนฟิล์ม

แต่งรูปโทนฟิล์มฟูจิ

Polarr-fuji-color-01

  • เข้าเมนู ฟิลเตอร์

Polarr-fuji-color-02

  • เลือก Polarr Film > Fujicolor

ถ้าภาพสว่างเกินไปแนะนำให้ลดระดับฟิลเตอร์ลงมา

Polarr-fuji-color-03

  • หรือเข้าเมนู สว่าง
  • ลดค่า รับแสง ไฮไลท์ และสีขาว

แต่ถ้าภาพสว่างดีแล้ว ก็ไม่ต้องมาปรับอะไรพวกนี้

ตัวอย่างโทนฟิล์มฟูจิ

Polarr-fuji-color-04Polarr-fuji-color-05Polarr-fuji-color-06Polarr-fuji-color-07