หลายคนมีปัญหาอัพรูปลง Facebook แล้วภาพแตก ไม่ชัด ทั้งๆที่ตั้งค่าเป็น HD แล้ว ปัญหานี้เกิดจากการใช้ภาพขนาดเล็ก

ถ้าขนาดความกว้าง หรือความสูงของภาพ เล็กกว่า 2048 อัพขึ้นเฟสบุ๊คภาพจะไม่คมชัด

เช็คขนาดรูปภาพด้วย Snapseed

snapseed-check-photo-HD-01

  • เปิดรูปด้วยแอพ Snapseed แล้วกดปุ่ม (i)

snapseed-check-photo-HD-02

  • ดูขนาดรูป ความกว้างหรือความสูง อย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องมีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 2048

ตัวอย่าง

รูปนี้มีขนาด 1365 x 2048 แม้รูปจะไม่กว้าง แต่มีความสูง 2048 ตามมาตรฐาน ก็ถือว่าเป็น HD