Categories
Facebook Snapseed

วิธีเช็คขนาดรูปภาพ ทำไมตั้งค่า HD แล้วภาพไม่ชัด

หลายคนมีปัญหาอัพรูปลง Facebook แล้วภาพแตก ไม่ชัด ทั้งๆที่ตั้งค่าเป็น HD แล้ว ปัญหานี้เกิดจากการใช้ภาพขนาดเล็ก

หลายคนมีปัญหาอัพรูปลง Facebook แล้วภาพแตก ไม่ชัด ทั้งๆที่ตั้งค่าเป็น HD แล้ว ปัญหานี้เกิดจากการใช้ภาพขนาดเล็ก

ถ้าขนาดความกว้าง หรือความสูงของภาพ เล็กกว่า 2048 อัพขึ้นเฟสบุ๊คภาพจะไม่คมชัด

เช็คขนาดรูปภาพด้วย Snapseed

snapseed-check-photo-HD-01

  • เปิดรูปด้วยแอพ Snapseed แล้วกดปุ่ม (i)

snapseed-check-photo-HD-02

  • ดูขนาดรูป ความกว้างหรือความสูง อย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องมีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 2048

ตัวอย่าง

รูปนี้มีขนาด 1365 x 2048 แม้รูปจะไม่กว้าง แต่มีความสูง 2048 ตามมาตรฐาน ก็ถือว่าเป็น HD

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

ชอบถ่ายรูป ชอบแต่งรูป รักการเขียนบล็อก