หากต้องการให้สีสันบางส่วนของภาพ ดูโดดเด่นมากขึ้นโดยไม่กระทบส่วนอื่นๆ ก็ใช้วิธีเร่งสีเฉพาะจุด ทำได้เองง่ายๆด้วย Snapseed

วิธีแต่งรูปทำสีจัดจ้านเฉพาะจุด

Snapseed-sat-color01

  • เข้าเมนู เครื่องมือ > แปรง

Snapseed-sat-color02

  • เลือก ความอิ่มตัว

ปรับค่าความอิ่มตัวเป็น +10 หรือ +5 แล้วแต่ว่าอยากได้สีจัดจ้านแค่ไหน

Snapseed-sat-color03

  • กดขยายรูปภาพ และระบายบริเวณที่ต้องการให้สีจัดจ้าน
  • ไม่สามารถปรับขนาดหัวแปรงได้ แต่ถ้าขยายรูปใหญ่ขึ้น หัวแปลงจะเล็กลงเองอัตโนมัติ
  • ถ้าระบายเกิน ลดความอิ่มของสีเหลือ 0 มันจะกลายเป็นยางลบ

Snapseed-sat-color04

ตัวอย่าง รูปนี้ผมทำสีเสื้อให้ดูจัดจ้าน โดยที่แสงแดงส่วนอื่นๆในรูป ไม่มีการเปลี่ยนแปลง