ฟีเจอร์สุดเจ๋งของแอพ VSCO ก็คือแต่งรูปหลายๆรูปพร้อมกันได้ ด้วยการ คัดลอก-วาง ขอให้แต่งรูปแรกเสร็จก่อน รูปต่อๆไปก็แค่ก็อปวาง

วิธีแต่งหลายๆรูป พร้อมกัน

vsco-copy-tone-01

  • เลือกรูปที่แต่งเสร็จแล้ว 1 รูป
  • กดเมนู

vsco-copy-tone-02

  • เลือก คัดลอกการแก้ไข

vsco-copy-tone-03

  • เลือกรูปที่จะแต่ง เลือกได้หลายรูป
  • กดเมนู

vsco-copy-tone-04

  • กด วางการแก้ไข

vsco-copy-tone-05

รูปที่เลือก ถูกปรับเป็นโทนเดียวกันกับรูปแรก