ภาษาในกล้องฟูจิ X-A5 ส่วนใหญ่จะถูกเซ็ตเป็นภาษาไทยไว้ให้ แต่ตอนเปิดกล้องถ้าทางร้านเขาตั้งเป็นภาษาอังกฤษ เปลี่ยนใหม่เองง่ายๆตามนี้

วิธีเปลี่ยนภาษากล้อง X-A5

Fujifilm X-A5 LANG

  • เข้าเมนู ติดตั้ง 1 
  • เลือก LANG และเลือกภาษาทีต้องการ

สำหรับเว็บ PhotoFleem จะสอนใช้งานกล้องฟูจิ XA5 โดยยึดภาษาไทยเป็นหลักนะ