หลังจากที่สร้างบัญชี Instagram โพสต์ของคุณจะเป็น “สาธารณะ” ใครก็เข้ามาดูไอจีได้ แต่เปลี่ยนเป็นแบบส่วนตัวได้ ถ้าไม่อยากให้คนอื่นมาสอดส่อง รับรู้เรื่องราวของคุณ

⚠️ หลังจากตั้งค่า

  • คนที่จะมาติดตามใหม่ ต้องได้รับอนุมัติจากคุณก่อน ถึงจะเข้ามาดูรูปได้
  • ผู้ติดตามเก่า จะไม่ได้รับผลใดๆ

วิธีตั้งค่าไอจีเป็นส่วนตัว

วิธีตั้งค่าไอจี ให้เป็นแบบส่วนตัว
  • เข้าเมนู การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว
Instagram-private-mode-02
  • เลือก ความเป็นส่วนตัวของบัญชีผู้ใช้
Instagram-private-mode-03

กดเปิด บัญชีผู้ใช้ส่วนตัว และกด ตกลง

ถ้าจะเปลี่ยนเป็นสาธารณะ ก็กลับมาที่เมนูเดิม และกดปุ่มเดิม