รูปถ่ายโหมด Live Photo จากกล้อง iPhone สามารถนำมาแปลงเป็น Gif และจะทำเป็นคลิปก็ได้ แต่ต้องใช้แอพ

แอพที่จะแนะนำคือ Lively เป็นแอพฟรี แต่จะมีข้อจำกัด หลังบันทึกรูปจะมีลายน้ำติดมาด้วย ถ้าจะเอาออกต้องจ่ายเพิ่ม 99 บาท

ดาวน์โหลด > Lively

แปลง Live Photo เป็น GIF ด้วยแอพ Lively

Lively-make-photolive-to-gif-01

เริ่มต้น กดเลือกรูปถ่าย (จะมีให้เลือกเฉพาะรูป Live Photo)

Lively-make-photolive-to-gif-02

สามารถตัดบางส่วนออกไกด้ คล้ายๆตัดคลิป จากแถบด้านล่าง

การบันทึกรูป กด Export GIF เลือก Save

Lively-make-photolive-to-gif-03

การตั้งค่า

นอกจากนี้ยังปรับแต่งเพิ่มเติมได้

  • Backward เล่นถอยหลัง
  • Auto Reward เล่นกลับไปกลับมา
  • ปรับความเร็วการเคลื่อนไหว
  • ปรับชนาด (ใหญ่สุดที่ 300 x 500)