ถ้าถ่ายรูปแล้วพบว่ามีบางส่วนในรูป “สว่างมากเกินไป” เราแก้ได้โดยการลดแสงเฉพาะจุด ในแอพ Lightroom เทคนิคนี้เหมาะกับภาพถ่ายไฟล์ Raw

⚠️ สำหรับผู้ใช้ Lightroom พรีเมี่ยม

เทคนิคแก้แสงสว่างเฉพาะจุด แอพ Lightroom

Lightroom-over-light-tip-01

เข้าเมนู แบบเลือก

Lightroom-over-light-tip-02

เลือกเมนูระบาย มี 3 แบบ อันไหนก็ได้

Lightroom-over-light-tip-03

ระบายส่วนที่สว่างเกินไป

ถ้าจะยกเลิก ให้กดปุ่มถังขยะ (ตามภาพ)

Lightroom-over-light-tip-04

กดเมนู แสง ลดค่า การรับแสง จนกว่าความสว่างมันจะพอดี

ส่วนค่าอื่น เช่น ไฮไลต์ และ สีขาว จะปรับลดด้วยหรือไม่ ให้ลองๆดู

Lightroom-over-light-tip-05
ก่อนหลังลดความสว่าง

Facebook Comments