ถ้าใช้แอพ Lightroom แบบฟรี การสร้างพรีเซ็ตจะทำได้จำกัดไว้แค่ 15 โทน ถ้าจะแต่งรูปจากพรีเซ็ตแนะนำให้ใช้วิธี “คัดลอกโทน” และเพื่อสะดวกก็สร้างอัลบั้มเก็บพรีเซ็ตไว้โดยเฉพาะ

ทิปนี้จะมี 2 หัวข้อ

  1. วิธีสร้างอัลบั้มเก็บพรีเซ็ต
  2. วิธีคัดลอกโทน

อย่างแรกต้องดาวน์โหลดพรีเซ็ตมาไว้ในเครื่องก่อน แล้วมาเริ่มสร้างอัลบั้มกัน

1. วิธีสร้างอัลบั้มเก็บพรีเซ็ต

create-album-lightroom-preset-01

กดปุ่ม ➕ และเลือกสร้าง อัลบั้ม

create-album-lightroom-preset-02
  • ตั้งชื่ออัลบั้ม กด ตกลง
  • กดเปิดอัลบั้มที่สร้างไว้
create-album-lightroom-preset-03
  • กด นำเข้า
  • เลือก จากม้วนฟิล์ม หรือ จากไฟล์ (ขึ้นอยู่กับว่าเราดาวน์โหลดไฟล์ไปเก็บไว้ที่ไหน)
create-album-lightroom-preset-04

พอเอาไฟล์พรีเซ็ตมาใส่ ก็จะได้แบบนี้

หลังจากนั้น เราจะแต่งรูปอะไร ให้มาคัดลอกโทนจากอัลบั้มนี้

2. วิธีคัดลอกโทน

วิธีนี้ สำหรับใช้แต่งรูป

create-album-lightroom-preset-05
  • กดปุ่มเมนู
  • เลือก คัดลอกการตั้งค่า
create-album-lightroom-preset-06

กดเครื่องหมาย ✔️

create-album-lightroom-preset-07

ต่อมา เปิดรูปภาพที่จะใช้แต่ง

แล้วกดเมนู เลือก วางการตั้งค่า แค่นี้ โทนภาพก็ถูกก็อปวางเรียบร้อย