Lightroom พรีเซ็ตมีหลายหมวดหมู่ อยู่ที่ว่าเราติดตั้งไปไว้ตรงไหน หรือสร้างหมวดอะไรไว้บ้าง ใครลงพรีเซ็ตแล้วหาไม่เจอ ให้ทำตามนี้

วิธีค้นหาพรีเซ็ต

lightroom-find-preset-01

เข้าเมนู ค่าตั้งไว้

lightroom-find-preset-02

กดเปลี่ยนหมวด (ดูตามภาพ)

lightroom-find-preset-03

เลือกดูหมวดที่ติดตั้งไว้

ถ้าจำไม่ได้ ก็ไล่กดดูทีละอัน