วิธีตัดรูปเป็นวงกลม เพื่อใช้ตกแต่งในโปรแกรม PowerPoint ทำได้ง่ายมากๆ โดยตัดรูปเป็นอัตราส่วน 1:1 ก่อน แล้วค่อยครอปเป็นวงกลม และเซฟเป็น PNG มาใช้งานต่อได้

วิธีตัดรูปภาพเป็นวงกลม

powerpoint-circle-cut-01
  1. 1. นำรูปมาวางในสไลด์ก่อน
powerpoint-circle-cut-02

2. คลิกที่รูปภาพ
3. เข้าเมนู รูปแบบของภาพ > ครอปตัด > อัตราส่วนกว้างยาว เลือกขนาด 1:1

powerpoint-circle-cut-03

4. เข้าเมนูเดิม เลือก ครอบตัดรูปร่าง และเลือกวงกลม

powerpoint-circle-cut-04

ภาพที่ได้ นำไปใช้งานโปรแกรมอื่นๆได้ด้วย โดยคลิกขวารูปภาพ เลือก บันทึกรูปภาพ