Categories
Meitu แอพ

วิธีแต่งรูปท้องฟ้าให้สดใส เหมือนอนิเมะ กดทีเดียวสวย

มีวิธีแต่งรูปดีๆมาแนะนำ คือเปลี่ยนท้องฟ้าหม่นๆให้ดูสดใส เหมือนในอนิเมะ ด้วยแอพ Meitu เป็นฟิลเตอร์ที่กดทีเดียวสวย

มีวิธีแต่งรูปดีๆมาแนะนำ คือเปลี่ยนท้องฟ้าหม่นๆให้ดูสดใส เหมือนในอนิเมะ ด้วยแอพ Meitu เป็นฟิลเตอร์ที่กดทีเดียวสวย เหมาะกับการแต่งรูปแบบง่ายๆ ไม่ได้เน้นความสมจริง

วิธีแต่งรูปท้องฟ้าสดใส ด้วยฟิลเตอร์จากแอพ Meitu

วิธีแต่งรูปท้องฟ้าสดใส ด้วยฟิลเตอร์จากแอพ Meitu
  • เข้าเมนู แต่งรูปภาพ
  • เลือกรูปถ่ายที่มีท้องฟ้า
  • เมนู ฟิลเตอร์
วิธีแต่งรูปท้องฟ้าสดใส ด้วยฟิลเตอร์จากแอพ Meitu

ดูที่หัวข้อ เพดานท้องฟ้า จะมีฟิลเตอร์ให้เลือก 2 แบบ SK5 กับ SK4

ปรับระดับฟิลเตอร์ได้ตามเหมาะสม ความเข้มของท้องฟ้าจะลดลงด้วย เมื่อลดค่าลง

ตัวอย่างรูปท้องฟ้าสดใส

ท้องฟ้าสดใส แต่งรูปด้วยฟิลเตอร์จากแอพ Meitu
ท้องฟ้าสดใส แต่งรูปด้วยฟิลเตอร์จากแอพ Meitu
ท้องฟ้าสดใส แต่งรูปด้วยฟิลเตอร์จากแอพ Meitu
ท้องฟ้าสดใส แต่งรูปด้วยฟิลเตอร์จากแอพ Meitu

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

ชอบถ่ายรูป ชอบแต่งรูป รักการเขียนบล็อก