หน้าแรก แท็ก เปรียบเทรียบกล้อง

แท็ก: เปรียบเทรียบกล้อง

เทียบภาพถ่าย iPhone 12 Pro Max กับ 11 Pro Max

เทียบภาพถ่ายคน iPhone 12 Pro Max กับ 11 Pro Max

เปรียบเทียบภาพถ่ายบุคคล ของกล้องรุ่นท็อป iPhone 12 Pro Max กับรุ่นท็อปปีก่อน 11 Pro Max บางมุมกินกันไท่ลง ต่างกันแค่ความสว่างมืด แต่เห็นชัดคือเรื่องการละลายหลัง