วิธีทำรูปหัวโตเทคนิคนี้ ทำได้ง่ายมาก เพราะไม่ต้องตัดต่อรูป แต่หน้าตาอาจจะดูตลกๆหน่อย เพราะใช้วิธีการยืดหัวให้โตขึ้น

วิธีแต่งรูปทำหัวโต

Meitu Big Head

  • เข้าเมนู Beautify

Meitu Big Head

  • เลือก Slim

Meitu Big Head

วิธีทำหัวให้โตก็คือ กดตรงกลางใบหน้า แล้วก็ลากให้หัวยืดออก ..ทำเรื่อยๆ จนกว่าจะได้รูปแบบที่พอใจ

Meitu Big Head