Kirakira+ เป็นแอพแต่งรูปวิ้งวิ้ง ซึ่งเป็นการสร้างเอฟเฟคจากแสงสะท้อน เช่น แก้ว กระจก แสงไฟ ฯลฯ ดังนั้นไม่ใช่ทุกรูป ที่จะทำเอฟเฟคนี้ได้

ดาวน์โหลด >  Kirakira+ เฉพาะ iPhone ราคา 35 บาท

Kirakira

  • เริ่มต้น ให้กดถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอก็ได้
  • แต่ถ้าจะใช้รูปที่ถ่ายแล้วมาแต่ง ให้กดที่ album

Kirakira

  • ย้ำอีกครั้ง รูปถ่ายที่ใช้ ต้องมีวัตถุที่สะท้อนแสงได้
  • กดปัดซ้าย-ขวา เพื่อเลือกเอฟเฟคได้
  • ถ้ายังวิ้งไม่พอ ให้กดที่ปุ่มวิ้ง(ตามภาพ) แล้วปรับระดับขึ้นตามต้องการ

Kirakira

หลังจากนั้น ถ้ากด

  • Save kirakiraphoto = บันทึกภาพนิ่ง
  • Save kirakiragrapth = บันทึกภาพเคลื่อนไหว

Kirakira