ทิปนี้เป็นการแต่งรูป “หน้าชัดหลังเบลอ” แต่เก๋ไปกว่านั้น คือทำฉากหลังให้หมุนวนๆ คล้ายถ่ายรูปด้วยเลนส์มือหมุน แต่งแบบนี้ได้ด้วย PicsArt

วิธีแต่งรูปฉากหลังหมุนวน

PicsArt swirl effect

  • เข้าเมนู เอฟเฟค

PicsArt swirl effect

  • เลือก ไม่ชัด > เรเดียลเบลอ และปรับค่าระดับการเบลอได้
  • เลื่อนปุ่มเป้าหมาย ให้มาอยู่บนตำแหน่งใบหน้าของคน
  • กดปุ่มยางลบ (ข้างบน)

PicsArt swirl effect

  • สำหรับ iPhone กดปุ่มรูปคน
  • สำหรับ Android กดปุ่มยางลบ แล้วลบเอฟเฟคออกเอง

PicsArt swirl effect

หากตรงไหนผิดพลาด ให้ใช้พู่กัน ระบายเอฟเฟคเพิ่ม หรือใช้ยางลบ ลบส่วนที่เกิน

PicsArt swirl effect