แสงไฟบนเวทีเท่าที่พบมีอยู่ไม่กี่สี ฟ้า เขียว น้ำเงิน ม่วง ถ้ารูปที่จะเอามาแก้ไม่โดนแสงมากเกินไปก็พอแก้ได้ ด้วยแอพ Lightroom

เหมาะกับ

  • ถ้าถ่ายรูปเป็นไฟล์ RAW จะมีโอกาสแก้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของกล้องและเลนส์ที่ใช้ด้วย
  • แต่ถ้าถ่ายไฟล์ Jpg กล้องดีก็แก้ยาก ทำใจไว้เลยอาจแก้ไม่ได้

วิธีแต่งรูปแก้แสงไฟเวที

Lightroom Fix Color

เริ่มต้นกดปุ่ม อัตโนมัติ ในเบื้องต้นแอพจะแก้แสงสีให้

ถ้าความสว่างยังไม่ดีพอ ให้ไปแก้เองในเมนู แสง

Lightroom Fix Color

ต่อมาปรับค่า อุณภูมิ และ แต้มสี

  • ในกรณีนี้โทนผิวอมไฟสีเขียว ก็ปรับค่า แต้มสี ให้ไปทางสีม่วง
  • แต่ถ้าผิวอมสีม่วง ก็ปรับค่าแต้มสี ให้ไปทางสีเขียว

ทิปเพิ่มเติม

ปรับเพิ่มค่า ความสดของสี และ ความอิ่มของสี จะทำให้โทนผิวดูมีชีวิตชีวามากขึ้น เพราะแสงไฟจากเวทีทำให้สีดรอปลง

อีกกรณี

Lightroom Fix Color

กรณีนี้ผิวอมสีฟ้า

  • ให้ปรับค่า อุณภูมิ ให้ไปทางสีเหลือง

แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าผิวอมสีเหลืองหรือส้ม ก็ปรับอุณภูมิให้ไปทางสีฟ้า

Lightroom Fix ColorLightroom Fix Color