อัพเดทล่าสุด Lightroom สามารถสร้างพรีเซ็ทแต่งรูปได้แล้ว ติดตรงที่ยังส่งออกไม่ได้เท่านั้นเอง แต่แค่นี้ชีวิตก็สะดวกมากขึ้นแล้ว

วิธีสร้างพรีเซ็ท

หลังจากแต่งรูปเสร็จแล้ว

  • กดเมนู
  • เลือก สร้างการตั้งค่าล่วงหน้า

  • ตั้งชื่อพรีเซ็ท
  • เลือกกลุ่ม หรือสร้างกลุ่มใหม่ก็ได้ (กรณีนี้ตั้งชื่อกลุ่มเป็น PhotoFleem)
  • จากนั้นก็เลือกเอฟเฟคที่จะบันทึก

การใช้งานพรีเซ็ท

  • เข้าเมนู ค่าตั้งไว้

  • เลือกกลุ่มพรีเซ็ท

  • เลือกพรีเซ็ทที่ได้บันทึกไว้

ในเบื้องต้นสามารถสร้างเพื่อนำไปใช้เองเท่านั้น ยังแชร์ให้คนอื่นไม่ได้ อนาคตจะทำได้หรือไม่ ก็ต้องรออัพเดทครั้งถัดไป