ละลายหลังแบบเคลื่อนไหว เป็นการเบลอหลังอีกสูตรของ PicsArt แต่ถ้าชอบละลายมาก จำเป็นต้องปรับค่าบางอย่างเพิ่มดังนี้

แต่งรูปเบลอหลังแบบเคลื่อนไหว

PicsArt Move Blur

  • เข้าเมนู เอฟเฟค

PicsArt Move Blur

  • เลือก ไม่ชัด > เคลื่อนไหวไม่ชัด
  • ปรับค่า จาง = 0 ส่วนค่า ระยะทาง ถ้าชอบเบลอมากๆก็ปรับเพิ่มได้ ..แต่คิดว่าเริ่มต้นที่ 50 ก็พอดีแล้ว

PicsArt Move Blur

  • กดปุ่มยางลบ (ข้างบน)

PicsArt Move Blur

  • กดปุ่มรูปคน
  • หรือจะกดปุ่มยางลบ แล้วลบออกเองก็ได้

PicsArt Move Blur

หากตรงไหนผิดพลาด ให้ใช้พู่กัน ระบายเอฟเฟคเพิ่ม หรือใช้ยางลบ ลบส่วนที่เกิน

PicsArt Move Blur