PicsArt ไม่ใช่แค่ตัดรูปตามสัดส่วนได้ แต่ตัดเป็นรูปร่างต่างๆได้หลายแบบ รวมทั้งรูปหัวใจ ตัดแล้วมันจะบันทึกภาพเป็น png นำไปใช้กับงานอื่นๆได้

วิธีตัดภาพเป็นรูปหัวใจ

PicsArt Crop Advance

  • เข้าเมนู เครื่องมือ > รูปร่างคร็อบ

PicsArt Crop Advance

  • เลือกรูปร่าง และยืดปรับขนาดได้ตามใจชอบ

PicsArt Crop Advance

  • ต่อมาเลือกสีของกรอบ ถ้าไม่ชอบ ให้ปรับค่า ขนาด เหลือ 0

PicsArt Crop Advance