แต่งรูปพื้นหลังเป็นภาพวาดสีน้ำ ทำได้ง่ายด้วยแอพ PicsArt เทคนิคที่ใช้ก็คือแต่งรูปเป็นสีน้ำ แล้วใช้ยางลบระบายรูปคน

วิธีแต่งรูปพื้นหลังเป็นภาพวาดสีน้ำ แอพ PicsArt

PicsArt BG Watercolor

  • เข้าเมนู เอฟเฟค

PicsArt BG Watercolor

  • เลือก ศิลปะ > สีจาง
  • กดปุ่มยางลบ (ข้างบน)

PicsArt BG Watercolor

  • กดปุ่มยางลบ ปรับค่าความทึบเป็น 80
  • ระบายไปที่ตัวคน

อีกวิธีคือ กดปุ่มรูปคน แอพจะลบให้อัตโนมัติ แต่รูปคนจะชัดเกินไป และไม่เข้ากันกับพื้นหลัง

PicsArt BG Watercolor