Snapseed มีฟีเจอร์ “ขยายภาพ” ไม่ใช่แค่ทำให้ภาพใหญ่ขึ้น แต่เป็นการโคลนบางส่วนของภาพ เหมาะกับภาพที่มีพื้นฉากหลังเป็นลายเดียวกัน

วิธีขยายท้องฟ้า

snapseed-sky-tip-01

  • เข้าเมนู เครื่องมือ > ขยาย

snapseed-sky-tip-02

  • เลือกขยายตามกรอบ ทางไหนก็ได้ทั้งหมด 4 ทิศทาง

snapseed-sky-tip-03

  • สมมุติ จะขยายท้องฟ้า ก็เลื่อนกรอบขึ้นข้างบน

snapseed-sky-tip-04

จะยายทั้งหมดก็ทำได้ ก็ขยานยทั้งหมด 4 ทิศทาง แต่ความเนียนจะไม่มี

แต่ถ้าภาพถ่ายมันเป็นลายเรียบๆเหมือนกันหมด ก็จะดูเนียน เหมือนกับที่ขยายส่วนท้องฟ้า

ตัวอย่างรูป

snapseed-sky-tip-05