ถ้าจะนำรูปภาพไปใช้งานต่อ เช่น ทำปกหนังสือ ตัดต่อรูป พิมพ์ ฯลฯ ควรบันทึกรูปภาพจากแอพ Lightroom ให้เป็นขนาดสูงสุด ภาพจะได้มีความคมชัด ไม่แตก

วิธีบันทึกรูปภาพขนาดสูงสุด

lightroom-export-high-quality-01

กดปุ่มแชร์ และกดตั้งค่าการแชร์ (ตามภาพ)

หรือกด ส่งออกเป็น..

lightroom-export-high-quality-02
  • เลือกไฟล์เป็น JPG
  • ขนาด ขนาดใหญ่สุดที่พร้อมใช้งาน
  • คุณภาพของภาพถ่าย 100% (จริงๆ 80% ก็ชัดมากแล้ว)
  • กดเครื่องหมาย ✔️

จริงๆแล้วมีอีกรูปแบบคือไฟล์ TIFF แต่ขอแนะนำ JPG ก่อน เพราะตั้งค่าง่ายกว่า

lightroom-export-high-quality-03
  • กด ส่งออกไปยังม้วนฟิล์ม เพื่อบันทึกภาพ