Categories
Lightroom

วิธีแก้รูปถ่ายห้องที่เอียง ให้ตรง แอพ Lightroom มือถือ

ถ้าถ่ายรูปห้อง หรืออาคาร แล้วสัดส่วนภาพมันดูเอียงๆบิดเบี้ยว เราสามารถแก้ให้ตรงได้ ด้วยแอพ Lightroom แต่บางส่วนของรูปจะถูกตัดออก

ถ้าถ่ายรูปห้อง หรืออาคาร แล้วสัดส่วนภาพมันดูเอียงๆบิดเบี้ยว เราสามารถแก้ให้ตรงได้ ด้วยแอพ Lightroom แต่บางส่วนของรูปจะถูกตัดออก

⚠️ วิธีนี้ เฉพาะผู้ใช้แอพ “Lightroom พรีเมี่ยม” เท่านั้น

Lightroom-upspire-room-06

วิธีแก้รูปถ่ายห้องที่เอียง

วิธีแบบที่ 1

Lightroom-upspire-room-01
  • เข้าเมนู รูปร่าง
  • กดที่ Upright ปิด
  • เปลี่ยนเป็น อัตโนมัติ

ถ้าภาพไม่ได้ดีขึ้น ให้เปลี่ยนเป็น ปิด หรือรีเซ็ตภาพ ให้กลับไปเป็นค่าเดิม

แล้วมาลองวิธีที่ 2

วิธีแบบที่ 2

Lightroom-upspire-room-02

เลือก แนวเส้น

Lightroom-upspire-room-03
  • ลากเส้นแนวตั้ง เป็นเส้นขนาน 2 เส้น
  • ลากเส้นแนวนอน เป็นเส้นขนาน 2 เส้น
  • กด เสร็จสิ้น

เทคนิค

  • ให้ลากเส้น ตามแนวเส้นที่อยู่ในภาพ เช่น ตู้ เตียง หน้าต่าง ประตู ฯลฯ
  • ดูตามภาพนี้ ใช้วิธีลากเส้นตามตู้เสื้อผ้า
Lightroom-upspire-room-04

ต่อมา กดเปิด จำกัดการครอบตัด

ภาพถ่ายห้องนอน แต่งด้วยแอพ Lightroom
ภาพถ่ายห้องนอน แต่งด้วยแอพ Lightroom

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

ชอบถ่ายรูป ชอบแต่งรูป รักการเขียนบล็อก