การทำพื้นหลังให้เบลอด้วยแอพ PicsArt ทำได้หลายรูปแบบ ส่วนนี่เป็นวิธีพื้นฐานที่สุด อยากให้เบลอมากหรือน้อย ปรับค่าเพิ่มได้

วิธีแต่งรูปหน้าชัดหลังเบลอ

PicsArt Lens Blur

  • เข้าเมนู เอฟเฟค

PicsArt Lens Blur

  • เลือก ไม่ชัด > เลนส์เบลอ
  • และกดที่ช่องเอฟเฟคอีกครั้ง เพื่อปรับค่า รัศมี และ ความสว่าง

ถ้าอยากเบลอมาก ก็ปรับค่า รัศมี เพิ่มขึ้นมากๆ แต่ภาพอาจจะไม่เนียน ลองปรับให้น้อยลงก๋อนก็ได้

PicsArt Lens Blur

  • กดปุ่ม ยางลบ (ข้างบน)

PicsArt Lens Blur

  • ถ้าใช้ iPhone กดที่ปุ่มรูปคน แอพจะตัดภาพให้อัตโนมัติ
  • สำหรับ Android กดปุ่มยางลบ แล้วระบายที่รูปคน

PicsArt Lens Blur

หากมีการลบพลาด แก้ไขด้วยการใช้พู่กันระบาย ภาพจะถูกเบลอเพิ่ม

หรือใช้ยางลบ ลบส่วนที่เบลอออก

PicsArt Lens Blur