โทนดาร์กสูตรนี้จะดูหลอนๆหน่อย วิธีแต่งง่ายมาก แต่ควรจะเลือกภาพที่เหมาะกับแนวดาร์กมาแต่ง เช่น ถ่ายในบ้านไม้ ที่รกร้าง โรงงาน ฯลฯ

วิธีแต่งรูปโทนดาร์ก 

Snapseed Dark

  • เข้าเมนู เครื่องมือ > ดราม่า

Snapseed Dark

  • เลือก มืด 1 

Snapseed Dark

  • เข้าเมนู เครื่องมือ > ภาพบุคคล

Snapseed Dark

  • เลือก สปอตไลท์ 2 ใบหน้าจะสว่าง และโทนภาพที่อยู่รอบๆดูมืดกว่าเดิม

Snapseed DarkSnapseed DarkSnapseed DarkSnapseed Dark