เอฟเฟคขอบภาพยืดๆ และชัดแค่ตรงกลาง แต่งด้วยเมนู Prism ในแอพ Facetune 2 ทำได้ง่าย ยืดขอบและปรับระดับความเข้มได้

วิธีแต่งรูปเอฟเฟคฟิล์มยืด

Facetune2-Prism-01

  • เข้าเมนู Prism

Facetune2-Prism-02

  • จัดวางตำแหน่ง ส่วนที่ชัดจะอยู่ในกรอบ รอบๆก็จะยืดๆเบลอๆ

Facetune2-Prism-03

  • ถ้าเพิ่มระดับขอบก็จะยืดและเบลอมากขึ้น

ตัวอย่างภาพ

Facetune2-Prism-04Facetune2-Prism-05Facetune2-Prism-06