Noise คือจุดรบกวน มีลักษณะเป็นจุดขาวๆในภาพ จะเห็นชัดที่สุดก็ตอนถ่ายภาพกลางคืน หรือในที่แสงน้อย จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของกล้อง

การลด Noise จะทำให้ภาพดูคมและใสมากขึ้น แต่ลดมากไปก็ไม่ดี ต้องปรับระดับตามความเหมาะสม

วิธีลด Noise

Lightroom-reduce-noise05

เข้าเมนู รายละเอียด ปรับเพิ่มค่า ลดจุดรบกวน ตามความเหมาะสม

ระหว่างดึงค่าขึ้น ถ้าภาพไม่เลย รายละเอียดไม่หาย ซูมดูแล้วภาพไม่เป็นวุ้น ก็ถือว่าใช้ได้

เปรียบเทียบ

Lightroom-reduce-noise01

ไม่ปรับค่า ลดจุดรบกวน

Lightroom-reduce-noise02

ลดจุดรบกวน +20

Lightroom-reduce-noise03

ลดจุดรบกวน +50

Lightroom-reduce-noise04

ลดจุดรบกวน +100

จะเห็นว่าปรับค่ามากสุด Noise จะหายไปหมดเลย แต่ภาพก็ดูเป็นวุ้น (เหมือนภาพวาดน้ำมัน)

ถ้ายังต้องการให้ภาพดูสวยแบบสมจริง ก็ค่อยๆหาค่าความพอดี ระหว่างปรับให้ซูมดูรูป ถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน