ถ่ายรูปติดสายไฟฟ้า ไม่ใช่รูปที่เสียหายอะไร แต่ถ้าไม่มีสายไฟเกะกะสายตา รูปอาจจะดูดีกว่าก็ได้ ใช้แอพ Photoshop fix ลบออกง่ายๆ

ดาวน์โหลด

วิธีลบสายไฟฟ้า

Photoshop fix delete electric wire

  • เข้าเมนู Healing

Photoshop fix delete electric wire

  • เลือก Spot Heal
  • ระบายส่วนที่เป็นสายไฟ สายไฟก็จะถูกลบออกไปทันที

เทคนิค

พยายามลบสายไฟออกทีละส่วน เช่น ลบส่วนบนก่อน แล้วค่อยๆไล่ลงมา จะได้รูปที่ดูเนียนกว่า

Photoshop fix delete electric wire