หลังจากที่สร้างหน้ากระดาษขาวใน Photoshop แล้ว เราจะเอาอะไรมาใส่บนนี้ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ ตัวหนังสือ ลายกราฟฟิคต่างๆ

มาเริ่มจากพื้นฐานที่สุด นำรูปภาพมาใส่บนหน้ากระดาษหลายๆรูป

วิธีวางรูปเรียงบนหน้ากระดาษ

Photoshop-photo-on-paper01

สร้างหน้ากระดาษขาวขึ้นมาก่อน อ่านวิธี > วิธีสร้างหน้าขาว สำหรับเริ่มงานกราฟฟิค

Photoshop-photo-on-paper02

  • เปิดโฟลเตอร์รูปภาพขึ้นมา
  • คลิกค้างที่รูปภาพ แล้วลากรูปภาพมาวางใส่บนหน้ากระดาษ

วิธีย่อรูป

พอเอารูปมาใส่ รูปภาพจะเต็มหน้ากระดาษ สามารถย่อให้เล็กลง เพื่อให้มีพื้นที่ใส่รูปอื่นๆได้

Photoshop-photo-on-paper03

  • คลิกปุ่ม Move Tool
  • เลือก Auto-Select และ Show Transfer Controls

Photoshop-photo-on-paper05

  • คลิกที่รูปภาพ
  • กดปุ่ม Shift ค้างไว้ คลิกที่มุมภาพ แล้วเลื่อนซ้ายหรือขวา

ถ้าไม่กดปุ่ม Shift ค้างไว้ ขนาดรูปภาพอาจจะผิดเพี้ยน

Photoshop-photo-on-paper06

คลิกรูปภาพแล้วเลื่อนไปไหนตรงไหนก็ได้ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้รูปแบบตามพอใจ