ถ้าจะทำกราฟฟิคหรืออกแบบอะไรสักอย่างบน Photoshop เริ่มต้นก็สร้างหน้ากระดาษขาวขึ้นมาก่อน โดยกำหนดขนาดให้เหมาะกับงาน

วิธีสร้างหน้าขาว Photoshop

Photoshop-create-duc01

  • เปิดโปรแกรม คลิก Create New 
  • หรือคลิก File New

พอหน้าต่างขึ้นมาจะมีพรีเซ็ตขนาดต่างๆ ให้เลือก แตกต่างไปตามงานที่เราจะทำ

Photoshop-create-duc02

ถ้าจะกำหนดขนาดเอง กำหนดค่าดังนี้

  • ถ้าทำกราฟฟิคเพื่อแชร์งานลงเน็ต เปลี่ยนหน่วยวัดเป็น Pixels ถ้างานอื่นๆก็เลือกเอง มีทั้งเซ็นติเมตร นิ้ว ฯลฯ
  • กำหนดความกว้าง+สูง ที่ช่อง Width และ Height
  • ที่ช่อง Color Mode ถ้าทำงานเว็บ เปลี่ยนเป็น RGB แต่ถ้าทำงานสำหรับปริ๊น เปลี่ยนเป็น CMYK color
  • เสร็จแล้วคลิก Create

Photoshop-create-duc03

ตอนนี้ก็เริ่มงานได้แล้ว

และอีกมีหลายสิ่งที่ผู้เริ่มใหม่จะต้องรู้ เฉพาะเมนูใช้งานมีเป็นร้อยแปด ซึ่งไม่ต้องรู้จักทุกอย่างก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำงานอะไร เดี๋ยวจะทอยบอกวิธีครับ